M

Majster z Okoličného

a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky. Webstránka sa venuje príbehu jeho dielne, spôsobu tvorby veľkých oltárov, ikonografii malieb a tiež architektúre kláštorného kostola v Okoličnom.

7. september — 3. december 2017
Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava
Kurátor: Dušan Buran

   1. Časť
 : Majster

Majster

View more

Pojem „Majster z Okoličného“ skôr než konkrétneho umelca označuje dielenskú jednotku, ktorá zahŕňala viacero stolárov, sochárov, maliarov či pozlacovačov. Dielňa využívala obdobie prosperity spišských miest a rýchlo reagovala na vzrastajúci dopyt po spektakulárnych oltároch, pričom experimentovala s motívmi a technológiami.

Čítať
   2. Časť
 : Oltár

Oltár

View more

Neskorogotický oltár Panny Márie – kráľovnej anjelov, ktorý dal anonymnému maliarovi meno, bol rozobratý ešte v 18. storočí, jeho jednotlivé časti sa zachovali v niekoľkých zbierkach na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Ukončenie reštaurovania oltárnej tabule Ukrižovanie sa stalo priamym podnetom na usporiadanie výstavy.

Čítať
   3. Časť
 : Ikonografia

Ikonografia

View more

Oltáre Majstra z Okoličného a ďalších umelcov z jeho okruhu obsahujú množstvo biblických scén a postáv, niektoré z nich pomerne nezvyčajné. Rozšírená je aj téma svätého príbuzenstva, založená na fiktívnom rodokmeni Panny Márie.

Čítať
   4. Časť
 : Kostol

Kostol

View more

Kláštorný kostol v Okoličnom je najväčšou sakrálnou stavbou na Liptove a unikátom v gotickom staviteľstve na Slovensku. Kapitola sa venuje architektúre kostola so zameraním na klenby, kamenárske práce a otázku donátorstva.

Čítať
panorama

Výstava

View more

Virtuálna prehliadka výstavy vo forme 360° panorám. Po kliknutí na konkrétne dielo sa zobrazí jeho profil na Webe umenia.

Pozrieť si výstavu v 360°