O Projekte

Majster z Okoličného

Webstránka Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 je digitálnym doplnkom rovnomennej výstavy, ktorú realizovala Slovenská národná galéria v Bratislave. Výstava bola motivovaná ukončením reštaurovania obrazu Ukrižovanie z hlavného oltára Panny Márie vo františkánskom kláštornom kostole v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši. V roku 2010 sa ho SNG podarilo získať zo súkromnej zbierky.

Výstava obsahuje približne 50 gotických artefaktov – oltárne triptychy, tabule, skulptúry a grafické listy. Je rozdelená do šiestich sekcií, pričom tá najdôležitejšia sa sústreďuje výlučne na okoličniansky oltár. Osobitné miesto na výstave dostala samotná architektúra kláštorného kostola v Okoličnom – najväčšia sakrálna stavba na Liptove. Rovnakú dôležitosť ako originálne diela má na výstave aj prezentácia nových poznatkov vyplývajúcich z reštaurovania oltárnych tabúľ či stavebno-historických výskumov priamo v Okoličnom.

Témou výstavy sú taktiež umeleckohistorické a technologické kapitoly (problém materiálov, podmalieb, atribúcií, genézy štýlu, oeuvre ateliéru a pod.) návštevníkom sprístupnené prostredníctvom nových médií (virtuálne architektonické rekonštrukcie, dokumentácia procesu reštaurovania, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe).


Webstránka využíva digitálne reprodukcie vystavených diel, ktoré sa nachádzajú na Webe umenia. Jednotlivé diela si návštevník môže prezerať vo vysokom rozlíšení a vďaka podrobnému kurátorskemu výkladu sa môže dozvedieť viac o ich výtvarnom štýle a ikonografii. Webstránka taktiež obsahuje vložené video, audio a ďalší interaktívny obsah.

Texty použité na webstránke čiastočne vychádzajú z katalógu k výstave, ktorý obsahuje ďalšie informácie, citácie a podrobnú bibliografiu.


Výstava

Generálna riaditeľka SNG: Alexandra Kusá

Kurátor výstavy: Dušan Buran

Asistentka projektu: Barbora Mistríková

Grafická úprava a architektonické riešenie výstavy: Marcel Benčík

Zodpovedná redaktorka a edičné zabezpečenie projektu: Irena Kucharová

Fotografie a digitálne reprodukcie: SNG, Oddelenie digitálnych technológií

Martin Deko, Branislav Horňák, Fotoarchív SNG Bratislava


Autori textov: Dušan Buran, Martin Čičo, Alexandra Kusá, Radoslav Ragač, Bibiana Pomfyová, Lukáš Štepanovský

Editor: Lukáš Štepanovský

Vývoj: Philo van Kemenade, Igor Rjabinin, Samuel Ondrek

Produkcia: Michal Čudrnák, Lukáš Štepanovský, Gabriel Balkó

Pre-press: Vratko Tóth

Video a virtuálna prehliadka výstavy: Peter Gáll, Branislav Horňák

3D model architektúry Kláštorného kostola sv. Petra z Alkantry v Okoličnom: G-ATELIÉR (Július Rybák a Stanislav Krajňák)

Interaktívna inštalácia Učen z Okoličného: Unfold Collective

Zvuk: Jonáš Gruska


Zúčastnené inštitúcie

Rímskokatolícka cirkev, Kostol sv. Kríža Kežmarok

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, správca zbierkových predmetov v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné – Kostol Očisťovania Panny Márie Smrečany

Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary Liptovský Mikuláš – Okoličné

Univerzitná knižnica, Bratislava

Slovinské národné múzeum, Ljubljana

Národné múzeum, Vroclav

Múzeum umenia - Maďarská národná galéria, Budapešť

Slovenský národný archív


Priateľské weby / napísali o nás

Stavitelé katedrál - Informačný portál pre ľudí so záujmom o umenie v dejinách a históriu

Apsida - Webstránka projektu Apsida približuje krásu stredovekých kostolíkov a cit, s akým ich stavitelia zakomponovali do krajiny

Chcem vedieť, keď pribudne nový obsah.